My little Patisserie

Je krásne piatkové popoludnie a Amsterdam je ponorený do zlatavých lúčov slnka. Aké nezvyčjné...Takýto deň sa musí stráviť jedine vonku! Ale jedna výnimka je dovolená... Vyberáme sa na túru naprieč mestom... Naším cieľom je malinká kaviareň, ktorá sa nachádza v uličke pri najznámejšom markete- Albert Cuypstraat, v časti mesta zvanej de Pijp... Skoro by sme ju boli prešli, tak nenápadne zapadá do tohto rôznorodého koloritu bistier, obchodíkov, ľudí... [...]